autodelen als essentiële schakel in vervoer op maat en basisbereikbaarheid

27.06.2018
Verschuiven

Autodelen is een essentiële schakel in een duurzame mobiliteitsmix. Het is een valabel alternatief voor de eigen wagen, waarbij het reflexmatige autogebruik plaatsmaakt voor een rationele keuze uit diverse mobiliteitsalternatieven. Autodelen zorgt voor meer (flexibele) mobiliteit met minder wagens. Om de verspreiding en het gebruik van autodelen te versnellen, is Autodelen.net één van de initiatiefnemers van de green deal gedeelde mobiliteit. We mikken op minstens 80.000 autodelers in 2020. De Vlaamse overheid heeft een belangrijke rol in het scheppen van stimulerende kaders en de bekendmaking van het concept.

  1. Promotiecampagnes: autodelen is nog niet bij iedereen bekend. Autodelen.net wil dat 80% van de Vlamingen het concept kent tegen 2020.  Het organiseren (uitbesteden) van algemene campagnes is een methode om daar te geraken. Bovendien is autodelen is een mentaal proces waarbij herhaling via diverse kanalen essentieel is. Het is immers het afstappen van de ingebouwde idee van de noodzaak aan het privébezit van een wagen. 
  2. Afnamegarantie via lokale overheden: Momenteel is het moeilijk om autodeelaanbieders te overtuigen om een aanbod te creëren in minder verstedelijkte gebieden of in commercieel minder interessante stadswijken. Vlaanderen moet subsidies uitbetalen aan lokale overheden zodat zij voor bv. 2 jaar (degressief) een afnamegarantie kunnen geven aan autodeelaanbieders zodat deze laatste voldoende tijd hebben om er een economisch rendabel verhaal van te maken. 
  3. Opzetten van proeftuinen: Autodelen beschikt over een enorm potentieel om diverse doelgroepen te bereiken en om in verschillende situaties een oplossing te bieden. Er is echter nood aan (financiële) experimenteerruimte om in te zetten op bv. autodelen voor personen met een laag inkomen, personen met een mobiliteitsbeperking, enz… Bovendien is er innovatie mogelijk bij het delen van gemeentelijke – en bedrijfsvloten of het combineren van autodelen met taxidiensten. Het stimuleren van innovatie is een absolute must voor de Vlaamse overheid.
  4. Autodelen is essentieel in MaaS: Er komen meer en meer autodeelaanbieders. Om autodelen te versnellen is het noodzakelijk dat we evolueren naar een interoperabel autodeelsysteem. MaaS is hiervoor het middel bij uitstek. Vlaanderen moet er over waken dat zo veel mogelijk autodeelsystemen aangesloten worden op MaaS.
  5. Investeer ook in offline geconnecteerde mobiliteit: MaaS is interessant en biedt veel potentieel maar moet ondersteund worden door lokale offline, fysieke en multimodale locaties. Deze mobipunten bevatten essentiële functies (bv. autodelen, openbaar vervoer, fietsstandplaatsen,..) zodat bewoners zonder het bezit van een (tweede) wagen kunnen leven.

Meer weten over dit speerpunt