OVG 5.4: Aantal verplaatsingen en kilometers blijven gelijk

20.03.2020

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.4  (OVG 5.4 - cijfers grotendeels verzameld in 2018). Bekijk ook het overzicht van alle thema's.

De cijfers

De Vlaming (van 6 jaar en ouder) verplaatst zich gemiddeld 2,61 keer per dag. Wie zich verplaatst doet dat gedurende ongeveer 78 minuten per dag, ofwel 22,6 minuten per verplaatsing. Dit gemiddelde blijkt redelijk constant te zijn en illustreert de befaamde BReVer-wet.

Aantal verplaatsingen per dag

Illustratie Departement Mobiliteit en Openbare Werken

De Brever-wet klopt nog steeds

De wet van behoud van reistijd en verplaatsingen, of Brever-wet, is een verkeerskundig principe. De wet werd in 1977 door Geurt Hupkes beschreven en onderbouwd door data.
De wetmatigheid houdt in dat een persoon altijd een vrijwel constante hoeveelheid van zijn tijd besteedt aan reizen. Gemiddeld, van bosjesman over middeleeuwer tot hedendaagse westerling (geaggregeerd voor de hele maatschappij, niet het individu), reizen we 70 tot 90 minuten per dag (verdeeld over verschillende verplaatsingen en vervoermiddelen) zonder dat dit reistijdbudget veel verandert in tijd. Per dag doen we gemiddeld 3 verplaatsingen.
Doorheen de verschillende onderzoeken verplaatsingsgedrag zien we dat het aantal verplaatsingen vrij constant blijft.
 

Aantal verplaatsingen per dag

Ook het aantal kilometer dat we dagelijks afleggen blijft vrijwel gelijk (In OVG 5.4: 36,10 km/dag). Over een langere termijn zien we een (licht) dalende tendens, wat zou kunnen te danken zijn aan het fenomeen peak travel.

Aantal kilometer per dag

Hier is het belangrijk om de ‘outliers’ te vermelden: verplaatsingen per vliegtuig. Deze zijn niet in bovenstaande cijfers opgenomen, omdat ze een sterke invloed zouden hebben op de gemiddelde verplaatsingsafstand, en sterk schommelen van jaar tot jaar.
Inclusief de outliers zou het dagelijks aantal kilometers 38,66 km bedragen (vorig jaar lag dat een stuk hoger: 45,24 km in OVG 5.3).