Kilometerheffing vrachtwagens en wegenvignet komen eraan (in 2016)

15.10.2012

(artikel uit 2012 en bijgevolg is niet alle informatie up to date. Voor alle concrete vragen verwijzen wij door naar de unique service provider Satellic https://www.satellic.be. Met dank aan Google die ons wel vindt en Satellic niet.)

 

De kilometerheffing voor vrachtwagens en het wegenvignet voor voertuigen onder 3,5 ton waren eerst aangekondigd voor 2013 (onder andere in het Vlaams regeerakkoord 2009-2014). Gezien de noodzakelijke samenwerking tussen 3 gewesten en 15 bevoegde ministers in combinatie met vrij recente technologie bleek al snel dat de invoering niet voor 2016 haalbaar is.

Op dit ogenblik ronden de gewesten een belanghebbendenbevraging over de geplande kilometerheffing en het wegenvignet af.

Het gaat om een eerste bundel voorstellen voor de concrete uitwerking van het systeem kilometerheffing en wegenvignet. Op de website vlabruwa.be vind je de meest recente informatie terug. Over de tarieven die mogelijk gehanteerd zullen, tasten we nog helemaal in het duister. Wie waar moet betalen blijkt wel duidelijk uit de architectuurnota.

 

Niet iedereen betaalt mee

Ondanks de doelstelling van de kilometerheffing en het wegenvignet (“weggebruikers op een eerlijke manier bij te laten dragen aan de kosten voor onder andere het onderhoud van de wegen”) betalen een aantal weggebruikers niet mee: voertuigen met minder dan 4 wielen (motorfietsen) en voertuigen met een MTM > 3,5 ton die geen goederen vervoer (bussen, autocars en grote kampeerwagens). Bestelwagens (lichte vrachtwagens) zullen een wegenvignet moeten aanschaffen, maar dus in tegenstelling tot vrachtwagens (> 3,5 ton MTM) geen bedrag per kilometer moeten betalen. Dat leidt niet alleen tot oneerlijke concurrentie, maar ook tot inefficiënt gebruik (meer voertuigen voor dezelfde goederen) en meer verkeersonveiligheid (geen snelheidsbegrenzing of rij- en rusttijden).  

 

Wegenvignet werkt niet sturend

In tegenstelling tot een slimme kilometerheffing of het bijsturen van de accijnzen op brandstoffen zal een wegenvignet nooit ingezet kunnen worden bij het sturen van mobiliteit. Integendeel: doordat het wegenvignet een belasting op het bezit van een wagen is en niet op het gebruik wordt de autobezitter aangemoedigd de wagen nog frequenter te gebruiken, het gebruik wordt relatief goedkoper.

Daarenboven treft een forfaitair tarief zoals een wegenvignet de lage inkomens veel harder dan de hoge inkomens. En vooral: de gebruikers van bedrijfswagens waar de werkgever betaalt voor het wegenvignet blijven opnieuw volledig buiten schot. Daarom pleiten we voor een herziening van de autofiscaliteit naar een fiscaal systeem dat niet louter inkomstengenererend is, maar ook sturend is naar een meer duurzaam mobiliteitsgedrag in Vlaanderen. 

 

Verkeersleefbaarheid blijft aandachtspunt bij kilometerheffing vrachtwagens

De kilometerheffing voor vrachtwagens is een eerste stap naar de internalisering van externe kosten voor transport, wat we uiteraard toejuichen. Een van die externe effecten is de impact op verkeersleefbaarheid van omwonenden. Daarom moet bijzondere aandacht zijn voor verkeersleefbaarheid langs wegen die niet opgenomen zijn in de kilometerheffing voor vrachtwagens. Toegenomen (sluip)vrachtverkeer langs niet-betalende trajecten (wegen met nultarief) moet opgevolgd worden en indien nodig moeten deze trajecten ook opgenomen worden voor de kilometerheffing.

Ook moet de kilometerheffing vrachtwagens mee afgestemd worden met de ontwikkeling en implementatie van het vrachtroutenetwerk.