Studiedag Ruimte en Mobiliteit (16/11/2023, Lichtervelde)

16.11.2023

Op 16 november 2023 vond de Studiedag Ruimte en Mobiliteit plaats in Cinema De Keizer in Lichtervelde. Was je er bij en neem je graag nog eens een kijkje naar de presentaties van de sprekers? Je vindt ze onder elke sessie. 

Op deze studiedag hebben we het nogmaals bewezen: Ruimte en Mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We brachten verschillende raakvlakken van ruimte en mobiliteit in kaart: het conflict tussen zachte mobiliteit en ruimte voor natuur, de knooppunten van mobiliteit die ook bepalend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen, mobiliteitsuitdagingen in landelijke gebieden, de bestaande instrumenten voor ruimtelijke beleidsplanning, het genderevenwicht in ruimte en mobiliteit en de impact van mobiliteit op onze leefkwaliteit.

Verwelkoming en keynote Koos Fransen

Presentatie van Koos: Keynote - Koos Fransen - studiedag ruimte en mobiliteit.pdf

Koos Fransen

(Dr.) Koos Fransen richtte in 2021 de organisatie STR.AAT op, waarmee hij socio-culturele projecten combineert met consultancy om zo in te zetten op storytelling over, voor en door de straat en haar kleurrijke gebruikers. Hij werkt op het raakvlak tussen mobiliteit, publieke ruimte en participatie, onder andere in projecten zoals het streetartproject ‘Straatart’, het buurtverbindende project ‘Comment ça vaas’ of het intergenerationele project ‘De Verhalenkaravaan’. Daarnaast is Koos actief als projectleider voor complexe publieke ruimteprojecten bij de Stad Gent en als gastprofessor mobiliteitstransities aan de UGent. Hij heeft een achtergrond in ruimtelijke planning en werkte voordien als onderzoeker rond de thema’s vervoersarmoede, rechtvaardige mobiliteit en verkeersbewarende maatregelen. 

Sessies voormiddag

Sessies namiddag

Panelgesprek thema participatie