Inspiratiedag 2021: (F)aces of the Future

16.09.2021
Inspiratiedag Netwerk Duurzame Mobiliteit

[For English click here]

Hoe ziet het pad naar duurzame mobiliteit eruit? Wat zijn de prioriteiten op vlak van beleid? Om die vragen te beantwoorden organiseerden we op 16 september 2021 de inspiratiedag (F)Aces of the Future in het Congrescentrum Lamot in Mechelen. Zo'n 170 aanwezigen keken met een frisse blik naar de toekomst en gaven zo meteen het startschot van de Week van de Mobiliteit.

Een terugblik op de sessies FACES en FUTURE

Plenair introductie

Keynote Philippe Crist

For everyone: hoe maken we mobiliteit in de toekomst toegankelijk voor iedereen?

Mobiliteit en Armoede

Basisbereikbaarheid voor Iedereen?

Autonomous (hosted by ART-forum): policy recommendations for future sustainable and automated mobility. (In English)

Autonomous vehicles in sociotechnical systems

Autonomous part 1

Autonomous part 2

Connected (hosted by Surflogh): real life experience and inspiration on connected mobility. (In English)

Good Goods - Connecting stakeholders in one logistical concept for sustainable city distribution

Connecting goods and people

Connected part 1

Connected part 2

Connected part 3

Electric is elektrisch rijden echt de toekomst?

Vlaamse visie en beleid elektromobiliteit

Shared: hoe integreer je deelmobiliteit in de woonomgeving?

Deelmobiliteit integreren in de woonomgeving

Fun: interactieve co-creatiesessie om mobiliteit van de toekomst uit te bouwen

Laboratoria Mobiele Alternatieven

Urban: een kwaliteitsvolle leefomgeving en mobiliteit voor elke stadsbewoner

Steden zijn de toekomst

Trial & Error: learn from our mistakes and failures! what worked and didn’t work in some of our pilot projects (In English)

Sessie trial & error

Trial & Error part 1

Trial & Error part 2

Trial & Error part 3

Trial & Error part 4

Trial & Error part 5

Under construction: vervoer op maat, de 4de openbaarvervoerslaag binnen basisbereikbaarheid. Hoe krijgt deze vorm?

VOM en de intercommunale
Gemeentelijk Ondersteuningsplan Vervoerregiowerking

Rural: Buurtpunten en Mobipunten: hoe breng je diensten en lokale voorzieningen terug in landelijke gebieden?

Samen naar kwaliteitsvolle Hoppinpunten
Buurtpunten en mobipunten
Ons Buurtpunt

Enable modal shift: how do we actually execute a modal shift? How do we make sustainable transport resources more attractive? (In English)

De Grote Versnelling
Towards an integrated public transport network in Belgium & filmpje Integrato: We willen beter openbaar vervoer in België
Focus on work on the Ring road

Enable part 1

Enable part 2

Enable part 3

Webinars

In aanloop naar de inspiratiedag organiseerden Netwerk Duurzame Mobiliteit, Autodelen.net en het Europese project Surflogh een reeks inspirerende online sessies over de mobiliteit van vandaag en morgen. In eerdere webinars hadden we het al over vervoersarmoede, mobipunten, autonoom vervoer en goederenvervoer in Vlaanderen.

Deze inspiratiedag was een initiatief van

Met de steun van